หมวดสินค้า
     ทั้งหมด (47)
     Scada (0)
     Control Panel (0)
     Instrument (0)
     Inverter Drive (0)
     Touch Screen (0)
     Servo (3)
     Inverter (16)
     PLC (28)
     Valve (0)
รับข่าวสารทางอีเมล
Facebook
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
  • FX3G/3U/3UC FX3G/3U/3UC

  • MELSOFT-Software MELSOFT-Software

  • PCS 7 SOFTWARE PCS 7 SOFTWARE

  • ABB PLC ABB PLC

  • S7-400 S7-400

  • CX-One Programming Software CX-One Programming Software

  • STEP 7 Micro/WIN Software V4 STEP 7 Micro/WIN Software V4

  • FX1S/1N/2N FX1S/1N/2N

  • Software is a simple and easily accessible solution Software is a simple and easily accessible solution

CX-One Programming Software 
เลื่อนดูรายละเอียดเพิ่มเติม
CX-One Programming Software
รายละเอียดสินค้า
เข้าชม : 4484 | สั่งซื้อไปแล้ว : 0 | Wishlist Rate : 0 เพิ่มลง Wishlist
Inquire about CX-One Integrated Tool Package 
"The CX-One is an FA Integrated Tool Package
for connecting, setting, and programming
OMRON components, including PLCs.
CP1H/CP1L programming and settings can be
done with just the CX-Programmer, but the
CX-One provides Support Software for
setting and programming PTs, Temperature
Controllers, and many other components.
Using the CX-One makes programming and
setup easy, shortening the total lead time
required for starting up machines and
equipmen" 
 
Support Software in CX-One Version 4.0
 
Support Software Version Outline
CX-Programmer Ver.9.0 To create and debug programs for SYSMAC CS/CJ/CP/NSJ Series, C-series, and CVM1/C-series CPU Units.
Data can be created and monitored for high-speed-type Position Control Units.
CX-Integrator Ver.2.4 To build and set up FA networks, such as Controller Link, DeviceNet, CompoNet, CompoWay, and Ethernet networks.
The Routing Table Component and Data Link Component can be started from here. DeviceNet Configuration functionality is also included.
Switch Box Utility Ver.1.6 Utility software that helps you to debug PLCs. It helps you to monitor the I/O status and to monitor/change present values within the PLC you specify.
CX-Protocol Ver.1.9 To create protocols (communications sequences) between SYSMAC CS/CJ/CP/NSJ-series or C200HX/HG/HE Serial Communications Boards/Units and general-purpose external devices.
CX-Simulator Ver.1.9 To simulate SYSMAC CS/CJ/CP/NSJ-series CPU Unit operation on the computer to debug PLC programs without a CPU Unit.
CX-Position Ver.2.5 To create and monitor data for SYSMAC CS/CJ-series Position Control Units (except for High-speed type).
CX-Motion-NCF Ver.1.9 To create and monitor data for SYSMAC CS/CJ-series Position Control Units with MECHATOLINK-II (MC_71)
CX-Motion-MCH Ver.2.2 To create data and motion programs and to monitor data for SYSMAC CS/CJ-series Motion Control Units with MECHATOLINK-II (MCH71).
CX-Motion Ver.2.3 To create data for SYSMAC CS/CJ-series, C200HX/HG/HE, and CVM1/CV-series Motion Control Units, and to create and monitor motion control programs.
CX-Drive Ver.1.9 To set and control data for Inverters and Servos.
CX-Process Tool Ver.5.2 To create and debug function block programs for SYSMAC CS/CJ-series Loop Controllers (Loop Control Units/Boards, Process Control CPU Units, and Loop Control CPU Units).
Faceplate Auto-Builder for NS Ver.3.1 Automatically outputs screen data as project files for Ns-series PTs from tag information in function block programs created with the CX-Process Tool.
CX-Designer Ver.3.1 To create screen data for NS-series PTs.
NV-Designer Ver.1.1 To create screen data for NV-series small PTs.
CX-Configurator FDT Ver.1.1 For setting various units by installing its DTM module.
CX-Thermo Ver.4.2 To set and control parameters in components such as Temperature Control Units.
CX-FLnet Ver.1.0 For system setting and monitoring of SYSMAC CS/CJ-series Fl-net Units.
Network Configurator Ver.3.1 To set up and monitor tag data links for CJ2 (Built-in EtherNet/IP) CPU Units and EtherNet/IP Units.
CX-Server Ver.4.3 Middleware necessary for CX-One applications to communicate with OMRON components, such as PLCs, Display Devices, and Temperature Control Units.
PLC Tools (Installed automatically.)   A group of components used with CX-One applications, such as the CX-Programmer and CX-Integrator. Includes the following:
I/O tables, PLC memory, PLC Setup, Data Tracing/Time Chart Monitoring, PLC Error Logs, File Memory, PLC clock, Routing Tables, and Data Link Tables.
 
CX-One Tools
Windows is a registered trademark of the Microsoft Corporation. DeviceNet, DeviceNet Safety, CompoNet, and EtherNet/IP are registered trademarks of the ODVA. MECHATROLINK-II is a registered trademark of the MECHATROLINK Members Association. Other company names and product names are the trademarks or registered trademarks of the respective companies. EtherCAT is a registered trademark of the EtherCAT Technology Group. 
 
   


Improve Productivity for SYSMAC PLCs from Ladder Program 
Development and Unit Setup to Debugging and Maintenance 

Application software to create and debug programs for SYSMAC 
CS/CJ/CP/NSJ-series, C-series, and CVM1/C-series CPU Units. 
Easily achieve position control with wading through user manuals.
Complete support for synchronous operation between units. 
Easier connection to PLCs. 
Batch backup/restore with a computer. 
Comprehensive programming environment.High program readability. 
Time required for onsite startup and debugging has been significantly reduced. 

 
CX-Simulator Software
 

Increase Development and Debugging Efficiency with Various Debugging Tools, Including Functions That Are Not Possible on the Actual PLC 

Application software to simulate SYSMAC CS/CJ/CP/NSJ Series CPU Unit operation on the computer to debug PLC programs without a CPU Unit. 
Apply virtual external inputs to a virtual CPU Unit to debug programming. 
Execute programs by steps or with break point settings, or use any of the many other debugging functions. 
Check the cycle time during simulation. 
Debug network communications and serial communications as well. 
 
CX-Designer Screen Development Software for NS-series PTs
 

User-friendly Development Tool For NS-Series Interfacing Screen 

Easy configuration and development of GUI screen. More power simulation tools for control simulation without devices. 
The test functions of the CX-Designer Screen Designer for NS Series have been further strengthened. 
By selecting CX-Simulator as the connection destination, screen data and ladder programs can be simultaneously tested without even having to connect to an actual system. 
 
 
CX-Integrator Application Software
 Easily Monitor Network Connection Status, Set Parameters, 
Diagnose Networks, and Do Much More from Your Computer

Application software to build and set up FA networks, such as Controller Link, DeviceNet, 
CompoNet, CompoWay, and Ethernet networks. The Routing Table Component and Data Link 
Component can be started from here. DeviceNet Configuration functionality is also included.
Monitor CS-series, CJ-series, and CP-series PLCs and the communications system configurations connected to them.
Upload communications configurations for the CompoWay/F protocol.
Automatically connect NS-series PTs to CS-series, CJ-series, or CP-series PLCs with the NT Link protocol.
Set, change, download, and upload slave parameters on networks.
Save communications system configurations in files and compare then to actual configurations.

ORDERING
The CX-One  
1 license CXONE-AL01D-V4
3 licenses CXONE-AL03D-V4
10 licenses CXONE-AL10D-V4
30 licenses CXONE-AL30D-V4
50 licenses CXONE-AL50D-V4
CX-Compolet  
1 additional licenses WS02-CPLC1
3 additional licenses WS02-CPLC1-L3
5 additional licenses WS02-CPLC1-L5
10 additional licenses WS02-CPLC1-L10
Software components only. WS02-CPLC2
CX-Designer NS-CXDC1-V3
CX-Programmer  
1 license WS02-CXPC1-E-V8
3 licenses WS02-CXPC1-E03-V8
10 licenses WS02-CXPC1-E10-V8
 


แสดงความคิดเห็น
ภาพสินค้า
CX-One Programming Software